fbpx
Skip to main content

Utförande

Vi optimerar ditt värmesystem utan att stänga av systemet. 
Följande arbeten utförs:

  • Analys av systemvätska och komponenter.
  • Rengöring från magnetit och partiklar.
  • Borttagning av beläggningar.
  • Avgasning från syre, kväve och väte.
  • Efteranalys för kontroll av åtgärd.
  • Installation av magnetitfilter (fritt val).
  • Installation av villa avgasare (fritt val).
Utförande
Mer än 30 års erfarenhet

Energieffektivisering

Vi har verkat i mer än 30 år med energieffektivisering av fastigheter. Med energieffektivisering av villor i 8 år.

Materialet till villor har uppdaterats och fått mindre avgasare.

Metoderna har uppdaterats till moderna och mindre tidskrävande.

Där av blir en värmeoptimering av en villa en mindre kostnad, för att få en större besparing och mindre energiuttag.

Din villa blir klimatsmart och medverkar i ett hållbart samhälle.

Vill du veta mer?

Då kan du fylla i vår intresseformulär

Adress

Allevägen 29A
311 45 Falkenberg
T. 010 - 7500 754
M. 0791 - 000127