fbpx
Skip to main content
 • Dålig värme i elementen
 • Full värme i radiatorerna elementen
Villans Värmesystem

Dålig värme
i villan?

Våra Tjänster

 • Analys och Besiktning
  Dokumenterat
 • Energieffektivisering
  Optimering
 • Avgasning
  Syrereduktion
 • Magnetit / Partiklar
  Rengöring
 • Injustering
  Optimala värden
 • Klimatsmart Villa
  Hållbart Samhälle
 • Service
  Årlig
 • Byte komponenter
  Pump, ventiler m.m.
 • Felanmälan - Support
  Webb och Telefon
 • VVS Arbeten
  Mindre villauppdrag utföres

Villa Avgasare

Minskar syret och andra gaser i systemet

Gör din villa till en klimatsmart och varm o skön villa.

Golvvärmesystem

I 8 år fungerade inte värmen i detta 2 våningshus

Nu har de fått sänka verkningsgraderna, samt fått värme i alla rum och utrymmen.
Kostandsbesparing på 50% redan första vintern..

Vi ger dig
värmen åter

Dålig värme i villans värmesystem är det vanligaste som gör att energikostnaden är så dyr. Vi optimerar värmesystemet så att värmen flödar ut i alla element/radiatorer återigen. Oftast har systemen dåligt flöde och är felaktigt justerade. Detta måste göras igen efter vi optimerat systemet och ev. bytt några komponenter.

Vi avgasar systemet för att slipa syre, väte och kväve som annars ger beläggningar och äter upp materialet.

System som optimerats och justerats av oss ger dig:

 • Värme i hela villan
 • kostnadsbesparing
 • Och en skön atmosfär

Adress

Allevägen 29A
311 45 Falkenberg
Hallands Län

Copyright © CleanSys Sverige